Светът има нужда от нови независими пари, подходящи за новата технологична ера, в която живеем. Те се развиват със или без нас. Ние избираме да сме вътре отрано, за да помогнем на този прогрес и съответно да спечелим от него.

Парите са един от най-основните инструменти на нашата цивилизация и трябва да са максимално независими от човешка намеса. Подобно на гравитацията или нуждата от въздух, парите трябва да имат еднакви правила за всички хора. Не е случайно, че в продължение на хиляди години ползваме предимно злато и сребро за пари, гарантирани от природата. През последните десетилетия обаче, контрола над издаването на валутата е в държавните правителства и централните банки. Въпреки добрите си намерения, хората във властта се възползват от този контрол. Както знаем от Шарл Ментескьо: “Всяка власт корумпира, а абсолютната власт корумпира абсолютно”. Контролът върху паричната маса и лихвените проценти е в ръцете на шепа хора. Съзнавано или не, те индиректно създават балони, икономически кризи и дори войни чрез промените на глобалната парична маса и лихвите.

Криптовалутите ползват набор от технологии, за да постигнат така нужната автономност и сигурност. Криптография, дистрибутирана система, конкуренция за свършена работа и софтуер с отворен код са комбинирани в една красива и саморегулираща се система. По всичко изглежда, че тази технология не може да бъде спряна насилствено. По-добре е да я приемем и ползваме отрано, вместо да я отхвърлим.

Силно вероятно е криптовалутите да увеличат стойността си над 40-50 пъти през следващото десетилетие. В момента се намираме в екпанзивната фаза на развитие, където броят на новите криптовалути, информацията и сложността в сферата растат с огромни темпове.

Ние можем да ви помогнем да инвестирате в криптовалути, като ви спестим време и усилия. Ползваме натрупания опит от години инвестиции и изучаване на блокчейн технологията. Ние предоставяме нашата експертиза относно криптовалутите, тяхната технология, сигурността на съхранение, покупко-продажба и чрез внимателна селекция можем добре да управляваме вашата инвестиция. Инвестираме само в криптовалути, в които виждаме смисъл и приложение, и сме сигурни, че ще намерим победителите в надпреварата. Нашата услуга е опростена, юридически издържана и технологично безопасна. Ние вършим цялата работа и взимаме 1/5 от печалбата. Печелим, само ако има печалба.

За първи път в историята можем толкова директно да инвестираме в дадена технология. За сравнение, нямаше как да си купим част от Интернета през 90те години или част от мобилната телефония. Основните печеливши от тези нови технологии са компаниите, работещи с тях. При криптовалутите е различно – можем да купим директна част от тях.

* Предупреждение – инвестицията в криптовалути носи рискове! Технологията съществува едва от 2009г. и има възможност за непредвидени сривове. Има и технологичен риск от фалит на борси, софтуерни и хардеуерни грешки при съхранението или употребата. Цената търпи огромни бързи спадове и скокове, често без видима причина.

Аки имате интерес към услугата, свържете се с нас на in[email protected]blockchain.bg.

Минимален праг на инвестиция: 50 000 лв.